Onorariile

Onorariile

Onorariul se stabilește prin negociere directă pentru fiecare cauză în parte, în funcție de următoarele elemente:

  • Timpul dedicat rezolvării cauzei
  • Natura și dificultatea cauzei
  • Folosul obținut in beneficiul clientului

Onorariul se percepe în baza contractului de asistentă juridică încheiat de clientul cu Societatea și se plătește la momentul semnării sau prin transfer bancar, anticipat prestării serviciului avocațial.

Cheltuielile aferente activității prestate de avocat (taxe judiciare de timbru, timbru judiciar, onorariu de expert, executor sau notar, cheltuieli de transport, cazare și masa, în cazul deplasării în afara localității și alte cheltuieli asemănătoare), vor fi suportate de client, separat de plata onorariului avocațial. Pentru cheltuielile menționate se vor prezenta actele justificative.

Clientul poate decide în funcție de necesitățile și posibilitățile sale pentru următoarele tipuri de onorariu:

  • Onorariu per oră;
  • Onorariu fix;
  • Onorariu fix de rezultat;
  • Abonament gradual, in funcție de complexitatea serviciilor solicitate.