/>

Litigii si Proceduri de Executare Silita

Litigii si Proceduri de Executare Silita

Asigurăm consultantă juridică cu privire la modalitățile de recuperare a debitelor din variate domenii, analiza debitului, evaluarea șanselor de recuperare, alegerea strategiei de abordare a recuperării și evaluarea costurilor de recuperare.

Asigurăm, de asemenea, redactarea tuturor înscrisurilor și actelor necesare procedurilor acțiunilor în instanță, participarea la administrarea de expertize judiciare și extrajudiciare necesare recuperării debitului, precum și servicii de negociere și tranzacționare în procedurile de recuperare a debitelor, asistență juridică și reprezentare în toate procedurile de executare silită, asistență juridică în alegerea executorilor judecătorești, reprezentarea în vederea efectuării formalităților necesare în fața birourilor de executori judecătorești, participarea alături de executor la desfășurarea procedurilor de executare silită mobiliară și imobiliară.