Colaborari

Societatea “Dumitriu & Asocații” ofera asistența și servicii avocațiale, integrate în servicii multidisciplinare, prin conlucrări permanente cu mediatori, notari, executori judecătorești, și alți specialiști în domenii de interes pentru aplicarea legii.

Mediator - Victor Iordăchescu

 • Adresa: Galați, str. Brailei, nr. 165, bl. A3, et. 1, ap. 39
 • Tel/fax: 0236.432.495
 • Mobil: 0747.061.681
 • E-mail: mediator.iordachescu@yahoo.com

Notar - Costel Palade

 • Adresa: Galați, Micro 19, str. Oțelarilor, nr. 36, aferent bl. P1, et. 1
 • Tel/fax: 0236.443.113
 • Mobil: 0740.377.566
 • E-mail: bnp.palade@gmail.com

Executor judecătoresc - Serban Teodora-Gabriela

 • Adresa: Galați, str. Brăilei, nr. 165, bl. A3, et. 1, ap. 39
 • Tel/fax: 0236.432.495
 • Mobil: 0743.796.504
 • E-mail: bej.serbanteodora@yahoo.com